Sunyani

Wspólnota w Sunyani jest bardzo złożona i prowadzi wiele dzieł:

  • Salezjańska Szkoła Techniczna,
    (Don Bosco Technical Institute)
  • Parafia M.B. Wspomożycielki
  • Wioski
  • Dom dla dzieci ulicy
  • Youth 4 Life

1) Salezjańska Szkoła Techniczna (Don Bosco Technical Institute) – jest to szkoła 3-letnia, której po 15 latach działalności jako prywatnej został przyznany przez Państwo status publicznej. Ministerstwo Oświaty płaci wynagrodzenie dla nauczycieli, opłaty za prąd i okazjonalnie przyznaje sprzęt szkolny w formie ławek, sprzętu komputerowego itd. Oczywiście wiąże się to z pewnymi warunkami; trzeba prowadzić szkołę wg zasad Ghańskiego Ministerstwa Oświaty, salezjanie pracujący w szkole muszą mieć wykształcenie pedagogiczne uznane przez Rząd itd.

Szkoła prowadzi następujące kierunki: sekretarski, budowlany, plastyczno-graficzny, rolniczy i komputerowy.

Do szkoły uczęszcza ok. 350 uczniów. W internatach mieszka 140 chłopców i 100 dziewczyn. Prawie 100 uczniów ze szkoły jest objęta pomocą finansową w formie stypendium, gdyż większość uczniów pochodzi z bardzo ubogich rodzin.

Od kilkunastu lat do szkoły przyjeżdżają wolontariusze z Austrii, którzy głównie uczą informatyki i programów komputerowych.

Szkoła posiada dobre zaplecze sportowe, które służy nie tylko naszym uczniom ale także organizowaniu zawodów sportowych dla innych szkół.

2)  Parafia M.B. Wspomożycielki  – należy do niej obecnie ok. 1500 wiernych z Odumase. W roku 2008 został poświęcony nowy kościół, który może pomieścić na raz ok. 1000 wiernych. W parafii działa dużo grup młodzieżowych. Oprócz tego jest Centrum Młodzieżowe, które tętni życiem głównie w soboty i niedziele. Przy parafii działa także Oratorium dla dzieci, które codziennie gromadzi ponad 100 dzieciaków na zajęciach popołudniowych… 

3) Wioski – do parafii należy 10 wiosek, na których Salezjanie dzięki wsparciu wielu organizacji i prywatnych sponsorów postawili studnie głębinowe, wybudowali szkoły, przedszkola, domy dla nauczycieli, domy misyjne i kościoły. Mieszkają tam najbiedniejsi ludzie, głównie z północy Ghany, którzy przybyli tu, aby uprawiać ziemię która jest na południu dużo bardziej urodzajna. Najczęściej mieszkają w domach z gliny, woda jest ze studni głębinowych, nie ma prądu i asfaltu.

Wioski te to: Adantia, Sereso, Abronye, Fawotirikosie, Asoufiri, Bofuokrom, Teacherkrom, Adoe, Abisu i Tanso. W tych wioskach razem z Salezjanami pracują uczniowie ze szkoły, członkowie Grupy Misyjnej, którzy w soboty i niedzielę udają się tam, z nami…

4) Dom dla dzieci ulicy – jest przeznaczony dla najbiedniejszych chłopców, sierot, bez jednego z rodziców lub z bardzo biednej rodziny, która nie jest w stanie się o nich zatroszczyć. Obecnie przebywa tam 42 chłopców, którzy mają wyżywienie, zakwaterowanie, opłacane szkoły i opiekę zdrowotną. W domu pracowali na zmianę wolontariusze z Holandii, Austrii i Polski, którzy prowadzą korepetycje dla chłopców a także podstawową opiekę medyczną. Poza tym pomagają w organizacji różnych imprez. W soboty i niedziele przy Domu Dla Dzieci Ulicy działa Oratorium, które gromadzi od 150 do 300 dzieci z Sunyani.

5) Youth 4 Life – jest to organizacja założona przez Salezjanów i uczniów Salezjańskiej Szkoły Technicznej w 2007 roku. Obecnie są w niej zatrudnione dwie osoby na pełny etat (James Wood Kwarteng i Gertrude Afriyie). Ich zadaniem jest dotarcie do jak największej ilości młodzieży z informacjami o HIV/AIDS, narkotykach, chorobach wenerycznych, aborcji itd…

Dzięki ich działalności w większości szkół średnich Sunyani powstały Kluby Życia, które gromadzą od 30 do 60 uczniów i nauczycieli każdy. W sumie w tych szkołach uczy się ok. 11 tyś młodzieży, więc pole do pracy jest ogromne, nie licząc oczywiście szkół gimnazjalnych i podstawowych. Największym wyzwaniem jest znalezienie funduszy na taką działalność. Od lipca do grudnia 2011 był prowadzony projekt współfinansowany przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nt. prewencji HIV/AIDS i używania narkotyków poprzez sport i kampanie medialne…

 

Sunyani – galeria zdjęć: