Lagos

Delegatura – od tego roku Nigeria została zatwierdzona jako delegatura, przynależąc do Prowincji Afryki Zachodniej Angielskojęzycznej. Oznacza to, że przy dalszym rozwoju naszego zgromadzenia w tym kraju Nigeria stanie się pewnego dnia Prowincją samą w sobie. W związku z tym we wrześniu  2011 roku została otworzona nowa placówka w Lagos, która będzie miała za zadanie koordynowanie tej delegatury. Poza tym, ponieważ Lagos jest potężnym miastem (jedyne 16 milionów mieszkańców!!!) przemysłu i biznesu, celem delegatury będzie znalezienie lokalnych sponsorów dla naszych dzieł, gdyż nie możemy ciągle liczyć na wsparcie zza granicy.